Zde můžete najít následující seznamy videí na našem Youtube kanálu:

Playlist Hádanky z mikrosvěta: https://www.youtube.com/playlist?list=PLn9hG1dt8C70HUDSuWze-iY_Rr7qpRYFB

Playlist Birds/Ptáci: https://www.youtube.com/playlist?list=PLn9hG1dt8C71opVFZPQ-VzdjmFOOhNklU

Playlist Mammals/Savci: https://www.youtube.com/playlist?list=PLn9hG1dt8C70rX_g7dHbzlS8PXAywU8Ji

Playlist Amphibians/Obojživelníci: https://www.youtube.com/playlist?list=PLn9hG1dt8C7380WqgYaDy0lgPr46bXiE9

Playlist Pets/Domácí mazlíčci: https://www.youtube.com/playlist?list=PLn9hG1dt8C72FWcveyQAzTKeVXLHFRNUB

Playlist Trips/Výlety: https://www.youtube.com/playlist?list=PLn9hG1dt8C72sb2xCiMdt9_Tg6yiY-G36

Playlist Člověk a příroda: https://www.youtube.com/playlist?list=PLn9hG1dt8C71PVE4oyrhN2N2miIOMiZwS

PŘÍRODOPIS / PŘÍRODOVĚDA

Zkameněliny: https://youtu.be/rwpUE7SIrwU

Ryby: https://youtu.be/6bCD6L9vwKU

Obojživelníci: https://youtu.be/kmMVfPkmf34

Plazi: https://youtu.be/6kBbo1t33XY

Ptáci 1: https://youtu.be/euOi8f83pQc

Ptáci 2: https://youtu.be/BIiGmy_-_EQ

Savci, šelmy: https://youtu.be/T70-bF3wUhk

Lidské tělo: https://youtu.be/SueL3CrK3-E

Krev, krevní skupiny: https://youtu.be/tGJIJ_aseA8

Rostlinná a živočišná buňka, jednobuněčné a mnohobuněčné organizmy: https://youtu.be/kFbL9TBYbMI

Bakterie pod mikroskopem: https://youtu.be/Tp6I82B4uhA

Plísně pod mikroskopem: https://youtu.be/cWhWVNQTO_4

Prvoci – nálevníci pod mikroskopem: https://youtu.be/1nPDyzgj2eg

Měkkýši – plži: https://youtu.be/sOJGBKWoMOE

Korýši – drobní vodní korýši pod mikroskopem: https://youtu.be/s2GcUfFRbok

Hmyz – hmyzí svět pod mikroskopem: https://youtu.be/ywBFitT9VJw

Chvostoskoci, mnohonožky, stonožky: https://youtu.be/NQ68IUPU4jA

Stonek pod mikroskopem: https://youtu.be/C00AQJyN0OM

Květ pod mikroskopem: https://youtu.be/WaM6TGpTP94

Fotosyntéza: https://youtu.be/ujikb7QWmOE

Živá a neživá příroda: https://youtu.be/009ZoUlaYq8

Horniny a nerosty (minerály): https://youtu.be/XdWxEMi3SJI

Sluneční soustava: https://youtu.be/6rTCOGXVFgs

Měsíc, měsíční fáze: https://youtu.be/tHYE1myldPY

Zatmění Měsíce a Slunce: https://youtu.be/BTSySxGUBaU

Ekosystém pole: https://youtu.be/5IUe6RXB8TM

Ekosystém rybník: https://youtu.be/5BE2OPkTCTg

Rozmanitá česká příroda 2023: https://youtu.be/ciEZQe0FPuc

Rozmanitá česká příroda 2022: https://youtu.be/PZJfXnqwnnQ

Rozmanitá česká příroda 2021: https://youtu.be/0Ft40BqHCPY

Rozmanitá česká příroda 2020: https://youtu.be/MSTbluTmCis

ZEMĚPIS / VLASTIVĚDA

Vnitřní stavba Země, Litosféra, Pohyb litosférických desek, Vznik kontinentů: https://youtu.be/fuStt9cg6wc

Sopky, Sopečná činnost, Zemětřesení, Vlna tsunami: https://youtu.be/w2WYk6op3ZQ

Předpověď počasí / Troposféra: https://youtu.be/XnDv0FQVNOQ

Sousední státy ČR / Historické hranice ČR: https://youtu.be/d8url32tjVA

Sluneční soustava: https://youtu.be/6rTCOGXVFgs

Měsíc, měsíční fáze: https://youtu.be/tHYE1myldPY

Zatmění Měsíce a Slunce: https://youtu.be/BTSySxGUBaU

Horniny a nerosty (minerály): https://youtu.be/XdWxEMi3SJI

DĚJEPIS / VLASTIVĚDA

Pravěk: Lovci mamutů / Věstonická venuše: https://youtu.be/g9nxqhKFqdo

Starověk: Vývoj starověkého písma, staroorientální a antické státy: https://youtu.be/RqTXp0OF3ck

Středověk: Velká Morava, Konstantin a Metoděj: https://youtu.be/PXbqqf4StOA

Středověk: První Přemyslovci – knížata: https://youtu.be/OU9QjZ6cJ-c

Středověk: Poslední Přemyslovci – králové: https://youtu.be/qlcDq5Liinc

FYZIKA

Zatmění Měsíce a Slunce: https://youtu.be/BTSySxGUBaU

Měsíční fáze, Měsíc: https://youtu.be/tHYE1myldPY

Atom: https://youtu.be/qczPIdK0zcE

CHEMIE

Atom: https://youtu.be/qczPIdK0zcE

MATEMATIKA

Zlomky – vysvětlení: https://youtu.be/3gr-4IDO5nM

INFORMATIKA

Animace – Ryby: https://youtu.be/A6ByVb4U38w

Animace – Kozy: https://youtu.be/oRUM_SinDso