PŘÍRODOPIS / PŘÍRODOVĚDA

Ryby: https://youtu.be/6bCD6L9vwKU
Obojživelníci: https://youtu.be/kmMVfPkmf34
Plazi: https://youtu.be/6kBbo1t33XY
Ptáci 1: https://youtu.be/euOi8f83pQc
Ptáci 2: https://youtu.be/BIiGmy_-_EQ
Savci, šelmy: https://youtu.be/T70-bF3wUhk
Lidské tělo: https://youtu.be/SueL3CrK3-E
Krev, krevní skupiny: https://youtu.be/tGJIJ_aseA8
Rostlinná a živočišná buňka, jednobuněčné a mnohobuněčné organizmy: https://youtu.be/kFbL9TBYbMI
Bakterie pod mikroskopem: https://youtu.be/Tp6I82B4uhA
Plísně pod mikroskopem: https://youtu.be/cWhWVNQTO_4
Prvoci – nálevníci pod mikroskopem: https://youtu.be/1nPDyzgj2eg
Měkkýši – plži: https://youtu.be/sOJGBKWoMOE
Korýši – drobní vodní korýši pod mikroskopem: https://youtu.be/s2GcUfFRbok
Hmyz – hmyzí svět pod mikroskopem: https://youtu.be/ywBFitT9VJw
Chvostoskoci, mnohonožky, stonožky: https://youtu.be/NQ68IUPU4jA
Stonek pod mikroskopem: https://youtu.be/C00AQJyN0OM
Květ pod mikroskopem: https://youtu.be/WaM6TGpTP94
Fotosyntéza: https://youtu.be/ujikb7QWmOE
Živá a neživá příroda: https://youtu.be/009ZoUlaYq8
Horniny a nerosty: https://youtu.be/XdWxEMi3SJI
Sluneční soustava: https://youtu.be/6rTCOGXVFgs
Měsíc, měsíční fáze: https://youtu.be/tHYE1myldPY
Zatmění Měsíce a Slunce: https://youtu.be/BTSySxGUBaU
Ekosystém pole: https://youtu.be/5IUe6RXB8TM
Ekosystém rybník: https://youtu.be/5BE2OPkTCTg
Rozmanitá česká příroda 2023: https://youtu.be/ciEZQe0FPuc
Rozmanitá česká příroda 2022: https://youtu.be/PZJfXnqwnnQ
Rozmanitá česká příroda 2021: https://youtu.be/0Ft40BqHCPY
Rozmanitá česká příroda 2020: https://youtu.be/MSTbluTmCis

ZEMĚPIS / VLASTIVĚDA

Vnitřní stavba Země, Litosféra, Pohyb litosférických desek, Vznik kontinentů: https://youtu.be/fuStt9cg6wc
Sopky, Sopečná činnost, Zemětřesní, Vlna tsunami: https://youtu.be/w2WYk6op3ZQ
Předpověď počasí, Troposféra: https://youtu.be/XnDv0FQVNOQ
Sousední státy ČR, Historické hranice ČR: https://youtu.be/d8url32tjVA
Sluneční soustava: https://youtu.be/6rTCOGXVFgs
Měsíc, měsíční fáze: https://youtu.be/tHYE1myldPY
Zatmění Měsíce a Slunce: https://youtu.be/BTSySxGUBaU
Horniny a nerosty: https://youtu.be/XdWxEMi3SJI

DĚJEPIS / VLASTIVĚDA

Pravěk: Lovci mamutů, Věstonická Venuše: https://youtu.be/g9nxqhKFqdo
Starověk: Vývoj starověkého písma, staroorientální a antické státy: https://youtu.be/RqTXp0OF3ck
Středověk: Velká Morava, Konstantin a Metoděj: https://youtu.be/PXbqqf4StOA
Středověk: První Přemyslovci – knížata: https://youtu.be/OU9QjZ6cJ-c
Středověk: Poslední Přemyslovci – králové: https://youtu.be/qlcDq5Liinc

FYZIKA

Zatmění Měsíce a Slunce: https://youtu.be/BTSySxGUBaU
Měsíc, měsíční fáze: https://youtu.be/tHYE1myldPY
Atom: https://youtu.be/qczPIdK0zcE

CHEMIE

Atom: https://youtu.be/qczPIdK0zcE

MATEMATIKA

Zlomky, úvod: https://youtu.be/3gr-4IDO5nM

INFORMATIKA

Animace – ryby: https://youtu.be/A6ByVb4U38w
Animace – kozy: https://youtu.be/oRUM_SinDso