PŘÍRODOPIS / PŘÍRODOVĚDA

ZEMĚPIS / VLASTIVĚDA

Vnitřní stavba Země, Litosféra, Pohyb litosférických desek, Vznik kontinentů: https://youtu.be/fuStt9cg6wc
Sopky, Sopečná činnost, Zemětřesní, Vlna tsunami: https://youtu.be/w2WYk6op3ZQ
Předpověď počasí, Troposféra: https://youtu.be/XnDv0FQVNOQ
Sousední státy ČR, Historické hranice ČR: https://youtu.be/d8url32tjVA
Sluneční soustava: https://youtu.be/6rTCOGXVFgs
Měsíc, měsíční fáze: https://youtu.be/tHYE1myldPY
Zatmění Měsíce a Slunce: https://youtu.be/BTSySxGUBaU
Horniny a nerosty: https://youtu.be/XdWxEMi3SJI

DĚJEPIS / VLASTIVĚDA

Pravěk: Lovci mamutů, Věstonická Venuše: https://youtu.be/g9nxqhKFqdo
Starověk: Vývoj starověkého písma, staroorientální a antické státy: https://youtu.be/RqTXp0OF3ck
Středověk: Velká Morava, Konstantin a Metoděj: https://youtu.be/PXbqqf4StOA
Středověk: První Přemyslovci – knížata: https://youtu.be/OU9QjZ6cJ-c
Středověk: Poslední Přemyslovci – králové: https://youtu.be/qlcDq5Liinc

FYZIKA

Zatmění Měsíce a Slunce: https://youtu.be/BTSySxGUBaU
Měsíc, měsíční fáze: https://youtu.be/tHYE1myldPY
Atom: https://youtu.be/qczPIdK0zcE

CHEMIE

Atom: https://youtu.be/qczPIdK0zcE

MATEMATIKA

Zlomky, úvod: https://youtu.be/3gr-4IDO5nM

INFORMATIKA

Animace – ryby: https://youtu.be/A6ByVb4U38w
Animace – kozy: https://youtu.be/oRUM_SinDso